אָבעררעדאַקטירן

גראַמאַטיק
אַרױסרעד: ober
רעדן־טײל:
מין:
װאָרטװאָרצל:
נײַגונגען:

סינאָניםרעדאַקטירן

שטאַמונגרעדאַקטירן

איבערזעצונגרעדאַקטירן

  • דײַטש: aber