אָבער ענדערן

גראַמאַטיק
אַרױסרעד: ober
רעדן־טײל:
מין:
װאָרטװאָרצל:
נײַגונגען:

סינאָנים ענדערן

שטאַמונג ענדערן

איבערזעצונג ענדערן

  • דײַטש: aber