טערקיש ענדערן

סובסטאַנטיוו ענדערן

belirtme hâli

  1. אקוזאטיוו

סינאָנימען ענדערן