טערקיש ענדערן

 
arı

סובסטאַנטיוו ענדערן

arı

  1. בין

דעקלינאַציע ענדערן