טערקיש

ענדערן

סובסטאַנטיוו

ענדערן

tekil

  1. איינצאָל

דעקלינאַציע

ענדערן