טערקיש ענדערן

סובסטאַנטיוו ענדערן

tekil

  1. איינצאָל

דעקלינאַציע ענדערן