טערקיש ענדערן

 
(1) ocak

סובסטאַנטיוו ענדערן

ocak

  1. כאַרט
  2. יאַנואַר

דעקלינאַציע ענדערן

זען אויך ענדערן

yılın ayları - די חדשים פֿונעם יאָר: