טערקישרעדאַקטירן

סובסטאַנטיוורעדאַקטירן

telefon

  1. טעלעפֿאָן

דעקלינאַציערעדאַקטירן